Veiligheid voorop

Binnen Scouting Fleur de Lis (en ook binnen Scouting Nederland) staat de veiligheid van onze kinderen voorop. Wij hechten er waarde aan om inzicht te geven in hoe wij als groep de veiligheid van onze kinderen waarborgen. Dit bestaat uit een groot aantal maatregelen. Allereerst beschikken alle volwassenen die actief zijn binnen Scouting Fleur de Lis over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Dit geldt niet alleen voor de leiders, maar bijvoorbeeld ook voor onze vrijwilligers die de website beheren of soms komen koken op kamp. Verder verlangen we van al onze vrijwilligers dat ze de gedragscode van Scouting Nederland onderschrijven. Deze is in te zien via de website van Scouting Nederland. Daarnaast heeft Scouting Fleur de Lis een aantal vrijwilligers die het hele jaar bezig zijn met het coachen en begeleiden van onze eigen leiding. Ze lopen regelmatig mee, reflecteren op wat er goed gaat of soms beter kan en gaan het gesprek aan met leiding als dat nodig is. Ook is er een ruim trainingsaanbod voor onze leiding en bestuur, waar volop gebruik van wordt gemaakt. Dit draagt niet alleen bij aan een veilige spelomgeving, maar ook aan de kwaliteit van het scouting avontuur. Tijdens opkomsten en kampen worden er door de leiding onderling goede afspraken gemaakt. Zo geldt het vier-ogen-principe: kinderen zijn nooit alleen met één leider. Binnen teams spreekt men elkaar zo nodig ook aan op ongewenst gedrag.

We beschikken ook over een vertrouwenspersoon waar een kind of ouder terecht kan. Als er wat gebeurt op Scouting dat je vervelend vindt, is het belangrijk dat je er over kunt praten. Praat in eerste instantie met je eigen leiding, zij kunnen helpen om een oplossing te vinden. Durf je dat niet goed? Dan mag je altijd contact opnemen met iemand van het bestuur of onze vertrouwenspersoon Anne Marie Janssen. Anne Marie is geen lid van Scouting Fleur de Lis, maar kent de wereld van Scouting heel goed. Ze gaat vertrouwelijk met je vragen om. Je kunt haar bereiken via: vertrouwenspersoon@scoutingfleurdelis.nl of bellen: 06-22406251. Ook als bestuur willen we voor ouders heel laagdrempelig aanspreekbaar zijn. Daarom proberen we vrijwel elke zaterdag herkenbaar aanwezig te zijn zodat ouders ons gemakkelijk aan kunnen spreken. Bestuursleden zijn herkenbaar aan de donkergrijze scoutfit. Spreek ons gerust aan op zaterdag of stuur een e-mail naar bestuur@scoutingfleurdelis.nl. En misschien wel het allerbelangrijkste: al onze vrijwilligers genieten enorm van het scouting avontuur en van het organiseren van supergave opkomsten. Scouting is juist zo’n fijne plek omdat kinderen zich er ontwikkelen en vaardigheden opdoen die ze niet gemakkelijk elders leren. Dat lukt alleen in een omgeving waar kinderen en vrijwilligers veilig zijn en zich veilig voelen. Wij spannen ons er maximaal voor in dat onze kinderen met plezier naar Scouting komen en zich ontwikkelen. En dat enthousiaste verhalen, rijke ervaringen en af en toe een schram of buil het enige is waar ze mee thuis komen.

Scoutinggroep De zwervers